Razvoj aplikacija

Unaprijedite svoje poslovne procese!

Razvijanjem aplikacija prema potrebi korisnika omogućujemo klijentima da svoj radni proces rade na najbrži mogući način.

Aplikacije koje razvijamo su u rasponu od jednostavnih (koje imaju za cilj pojednostavniti pojedine operacije u poslovnom procesu te tako uštedjeti vrijeme) do aplikacija koje prate cjelokupni poslovni proces tvrtke. Korisničko sučelje aplikacija može biti izvedeno kao MS Windows aplikacija ili kao dio web stranice (bilo na lokalnoj mreži korisnika ili dostpuno na Internetu).

Najčešće korištene tehnologije prilikom izrada aplikacija su: PHP, Visual Basic/Delphi, te Microsoft SQL odnosno MySQL Server za baze podataka, dok na razvoju korisničkog sušelja rade diplomirani dizajneri.