FOIP.hr

foip.hr.04

Temeljne faze procesa odlučivanja u donošenju poslovnih odluka su:

  • Formuliranje (Priprema)
  • Ocjena
  • Izvedba
  • Poslovanje