KING ICT

Priprema i slanje newslettera za 5. konferenciju "Dani otvorenih integracija" u organizaciji KING ICT.